Rijles(50min.)                € 37.50

Lespakketten categorie B

Lespakket 10 rijlessen incl. Praktijkexamen.         €   590.00

Lespakket 18 rijlessen incl. Praktijkexamen.         €   880.00

Lespakket 24 rijlessen incl. Praktijkexamen.         € 1080.00

Lespakket 32 rijlessen incl. Praktijkexamen.         € 1360.00

Lespakket 40 rijlessen incl. Praktijkexamen.              € 1600.00

 

 

  • Praktijkexamen                    € 250.00
  • Tussen Tijdse Toets             € 170.00

 

 

 Tel: 06 44 99 94 94

        06 20 99 59 00

 

 

 

 

to Top of Page
Autorijschool-rijschool-Delft-Den Haag,